menu x

Vizualizace

Vytváříme realistické vizualizace domů, budovv rámci plánované výstavby, ale také realistické rekonstrukce historických staveb tak, jak vypadaly v historii, nebo když ještě existovaly. Kromě vizualizací architektonických objektů provádíme také vizualizace průmyslových výrobků nebo scén, které není možné jinak technicky pořídit. Našimi typickými klienty jsou realitní společnosti nebo stavební developeři, kteří chtějí vizualizovat stavební lokality, stavby, domy, nebo interiéry, ale také PR pracovníci průmyslových firem, pro které vyrábíme vizualizace jejich výrobků. Podíleli jsme se na řadě zajímavých projektů, kde jsme vizualizovali dokonce historické podoby celých čtvrtí nebo měst.

Řada našich klientů volí vizualizaci nejen z nutnosti, ale také z důvodu vyšší výstupní estetické kvality. Například, pokud chce někdo graficky ztvárnit mapu většího území, a nespokojí se se schematickou mapou, nebo výškovou fotografií, je pro něj vizualizace lokality tou správnou volbou. Cena vizualizací do značné míry závisí na náročnosti zpracování zdrojů a detailnosti zpracování. Velkou roli např. u ceny vizualizace historické podoby budov nebo areálů hraje dostupnost historických podkladů, a jejich celistvost. Práce na takových projektech je do značné míry i určitým výzkumem a bádáním, výsledek ale vždy stojí zato.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

Vizualizace je výhodná ve všech případech, kdy pro prezentaci nestačí fotografie, nebo kdy fotografii z různých důvodů nelze pořídit. Výhodou vizualizace také je, že lze libovolně volit úhel kamery, nebo manipulaci se scénou. Můžete si tak dovolit pohledy, které by jinak nebylo možné vytvořit. 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Vizualizace stavebních lokalit, budov, domů a interiérů

HISTORICKÉ OBJEKTY

Vizualizace historické podoby měst a území, už neexistujících staveb nebo rekonstrukcí

PRŮMYSLOVĚ OBJEKTY

Vizualizace prototypů výrobků, výstavních ploch, kiosků a stanovišť

POPTÁVKA VIZUALIZACÍ

Vizualizovat můžeme i sférické obrázky pro virtuální prohlídky, nebo 3D obrázky pro 3D brýle. Možnosti jsou takřka neomezené.

Top