menu x

Zásady ochrany osobních údajů z webových stránek firmy Light Evolution, s.r.o.

Naposledy aktualizováno 3.3.2018

Light Evolution, s.r.o. („nás“, „my“, nebo „naše“) obsluhující http://www.light-evolution.com „stránky“, a my, se zavazujeme chránit soukromí a bezpečnost osobních informací našich uživatelů a návštěvníků. Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací, které dostáváme od uživatelů stránek. Naše postupy ochrany soukromí byly zavedeny tak, aby vyhovovaly vnitrostátní právní úpravě ochrany soukromí.

Upozornění a sběr dat

Během používání našeho webu Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité informace, které lze použít ke kontaktu nebo k Vaší identifikaci. Osobní informace je jakákoli informace, která Vás jako jednotlivce identifikuje.

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou obsahovat:

 • Jméno
 • Poštovní adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Informace o kreditní kartě nebo fakturaci / historie kreditu

Light Evolution, s.r.o. shromažďuje osobní údaje pouze zákonnými prostředky a férovým způsobem. Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

Light Evolution, s.r.o. shromažďuje osobní údaje pro následující účely:

 • Zavedení a udržení odpovědných obchodních vztahů se zákazníky a poskytování průběžných služeb
 • Porozumění potřebám a preferencím zákazníků
 • Rozvíjení a zlepšování obchodních služeb
 • Splnění právních a regulačních požadavků
 • Vyhodnocení kandidátů a žadatelů, kteří nám předali osobní informace za účelem zaměření na zaměstnání
 • Pro odpovězení na dotaz, když nás kontaktujete, žádáte o stáhnutí obsahu nebo žádáte o demo
 • Chcete-li poslat náš informační bulletin, když se k němu přihlásíte, nebo se zaregistrujete, a chcete být informováni
 • Pro získání Vašeho názoru a zjištění zpětné vazby prostřednictvím průzkumů
 • Pro seznámení Vás s novými produkty a službami, které Vás mohou zajímat (za předpokladu, že si můžete zvolit, že od nás neobdržíte žádné upozornění nebo přímou poštu tím, že uvedeme Vaše preference, jak je uvedeno níže v části Kontaktujte nás)
 • Statistická analýza
 • Oznámení (novinky) e-mailem

Pokud to zákon nevyžaduje nebo nepovoluje, nepoužijeme ani nezveřejníme Vaše osobní údaje pro nový účel, který zde není uveden.

Za určitých okolností může společnost Light Evolution, s.r.o. na webu shromažďovat informace od osob mladších 13 let. Jak to vyžaduje zákon, budeme před shromažďováním informací a před obdržením ověřitelného souhlasu rodičů přímo upozorňovat rodiče.

 • Light Evolution, s.r.o. nevyžaduje, aby dítě zveřejnilo více informací než je přiměřeně nutné k účasti na činnosti;
 • Rodiče mohou přezkoumat osobní údaje svého dítěte, nasměrovat je k smazání a odmítnout / povolit další sběr nebo používání informací o dítěti;
 • Rodiče se mohou souhlasit se shromažďováním a využíváním informací o svých dětech, ale nepovolují zveřejnění třetím stranám, pokud to není součást služby (například sociální sítě);
 • Chcete-li se dozvědět více o našich ochranných postupech, můžete nás kontaktovat na adrese:

Volba a souhlas

Před získáním souhlasu společnost Light Evolution, s.r.o. popíše dostupné možnosti a získá implicitní nebo explicitní souhlas s výběrem, použitím a zveřejněním Vašich osobních údajů, s výjimkou určitých situací, které zákon dovoluje jinak. Pokud je to odůvodněné, můžeme se spoléhat na Váš implicitní souhlas. V opačném případě se budeme spoléhat na výslovný souhlas, který obdržíme přímo od Vás ke: shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů. To bude například shromažďování Vašich osobních údajů, pokud se přihlásíte k odběru novinek na webu a pod.

Váš souhlas můžete kdykoliv změnit nebo stáhnout prostřednictvím kontaktu pověřeného pracovníka na adrese: info@light-evolution.com

Použití a zadržení

Společnost Light Evolution, s.r.o. omezuje používání osobních údajů k účelům uvedeným v těchto zásadách a pro které jednotlivec poskytl implicitní nebo výslovný souhlas. Osobní údaje uchováváme pouze tehdy, je-li to nezbytné k plnění stanovených účelů, s výjimkou souhlasu dotčené osoby nebo pokud to nařizuje zákon.

Osobní údaje, které nám uživatelé poskytují, jsou primárně uloženy na mezinárodně distribuovaných serverech

Light Evolution, s.r.o. bude s osobními údaji, které již nejsou potřebné postupovat takto: smaže je.

Zveřejnění třetím stranám

Light Evolution, s.r.o. převádí osobní informace třetím stranám nebo poskytovatelům služeb. Informace předáváme pro účely:

 • Zpracování a plnění cílů uvedených v Politice vlády
 • Poskytování ukládání dat
 • Zpracování dat

Takové informace mohou být přenášeny přes státní nebo vnitrostátní hranice, a v takovém případě by informace podléhaly právním předpisům té které jurisdikce. Společnost Light Evolution, s.r.o. však zajišťuje, že s třetí stranou existuje dohoda o ochraně osobních údajů, která chrání osobní informace, které jsou přenášeny. Třetím stranám je zakázáno používat Vaše osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v našich zásadách.

Přístup

Společnost Light Evolution, s.r.o. poskytuje jednotlivcům přístup k jejich osobním údajům ke kontrole nebo aktualizaci. Pokud chcete získat přístup k Vašim osobním údajům s cílem zpochybnit jejich přesnost nebo je aktualizovat, abyste zajistili jejich úplnost, můžete nám poslat e-mail info@light-evolution.com. Poskytneme odpověď do 30 dnů od obdržení žádosti o přístup. Pokud za určitých okolností nebudeme schopni plně oddělit Vaše osobní údaje od údajů jiných osob, nebudeme Vám moci poskytnout přístup k Vašim informacím.

Většina Vašich osobních údajů, zejména Vaše přihlašovací údaje, je zpracovávána strojově, a takové údaje jsme schopni Vám poskytnout formou automatické odpovědi i dříve. Chcete-li urychlit svůj přístup k Vašim osobním údajům, využijte naši stránku: Žádost o osobní údaje, kde Vám stačí vyplnit jen e-mail na který Vám tyto údaje, nebo přístup k nim odešleme.

Kvalita

Společnost Light Evolution, s.r.o. se bude snažit udržovat přesný a úplný záznam o Vašich osobních informacích pro účely uvedené v těchto zásadách. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje mohou být nepřesné, můžete nás kontaktovat, abyste měli přístup k Vašim osobním informacím a podnikli kroky k jejich ověření, aktualizaci a opravě.

Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odeslány do Vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na pevném disku Vašeho počítače. Stejně jako mnoho jiných stránek používáme „cookies“ ke shromažďování informací. Váš prohlížeč můžete instruovat, aby odmítl nebo zakázal všechny soubory cookie nebo aby označil, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud neakceptujete soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci používat některé části našeho webu. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie.

Ochrana soukromí

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Zatímco usilujeme o použití komerčně přijatelných prostředků k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Light Evolution, s.r.o. chrání osobní údaje před neoprávněným přístupem v souladu se zavedenými zásadami a postupy. Informace jsou chráněny bezpečnostními zárukami, které odpovídají citlivosti informací.

Sledování vynucování

Společnost Light Evolution, s.r.o. sleduje dodržování svých zásad a postupů ochrany osobních údajů. Uživatelé mohou podávat stížnosti a spory kontaktováním pověřeného pracovníka na info@light-evolution.com, který je zodpovědný za naše dodržování soukromí. Každá stížnost týkající se ochrany soukromí bude potvrzena, zdokumentována a prošetřena, přičemž výsledky budou poskytnuty stěžovateli. Pokud je stížnost považována za opodstatněnou, přijmou se příslušná opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná od 3.3.2018 a zůstávají v platnosti s výjimkou případných změn jejích ustanovení v budoucnosti, které budou platné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat nebo měnit zásady ochrany osobních údajů. Měli byste pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Vaše pokračování v používání webových stránek po zveřejnění jakýchkoli změn zásad ochrany osobních údajů na této stránce bude znamenat Vaše potvrzení změn a váš souhlas s dodržováním upravených zásad ochrany osobních údajů.

Pokud dojde k zásadním změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budeme Vás upozorňovat buď na e-mailové adrese, kterou jste nám poskytli, nebo vyhlášením oznámení na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud máte další podněty týkající se těchto zásad ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím na adrese:Light Evolution, s.r.o.
Těšetice 169
Těšetice
776310004
info@light-evolution.com
Top